ആധാരശിലാ സ്ഥാപനം
2017 jan 30
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

സമർപ്പണം

പൗരാണിക കാലം മുതൽക്ക് ഏകാന്തയോഗികളുടെ തപോഭൂമിയാണ് സഹ്യന്റെ ഈ ശിലാമകുടം. കന്യാകുമാരിക്കടുത്ത് ശുചീന്ദ്രം ദേശം. നാഗർകോവിലിൽനിന്ന് കന്യാകുമാരിക്കുള്ള യാത്രാമദ്ധ്യേ പൊറ്റയടി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ഈ വിശുദ്ധ ഭൂമി കാണാം. ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ രാമരാവണ യുദ്ധകാലത്ത് വിഷബാണമേറ്റുവീണുപോയ ലക്ഷ്മണകുമാരനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ഹിമവൽസാനുവിൽനിന്ന് ഹനുമാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മരുന്നുമലയുടെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നുവീണ ഇടമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

വീഡിയോ കാണുക

ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ജീവിതചരിത്രം

വീഡിയോ കാണുക

Swami Vishudhananda

Madathipathi - Maruthwamala

ഗുരു പാഠങ്ങൾ

ഈ പുണ്യസങ്കേതത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി അങ്ങേക്കും പങ്കുചേരാം

സമർപ്പണം